Tıbbi Nesnelerin İnterneti'nin (IoMT) Başarıları 🩺

“Online” bir dünyada yaşadığımız günümüzde “IoT”, “Endüstri 4.0” ve “Akıllı” gibi kavramları bilmek geleceğe atılmış bir adımdır. “Mevcut versiyonlarımızda” teknolojinin hangi kısımlarını kullanıyoruz?

Bizimle iletişime geçin ve biz
sana döneceğim!