Üroflowmetri İçin Kesin Kılavuz

Biliyor musun üroflowmetri nedir?

Üroflowmetri, idrar akışını ölçmeye yönelik bir yöntemdir. İdrarın ne kadar hızlı aktığını, ne kadar idrarın dışarı aktığını ve bunun ne kadar sürdüğünü ölçer. İdrar yollarının ne kadar iyi çalıştığını belirleyen bir tanı testidir. Eğer işemede zorluk çekiyorsanız veya akıntınız yavaşsa doktorunuz üroflovmetri önerebilir.

Üroflow testi neden yapılır? or Üroflowmetri testi ne için yapılır? 

İdrar yaparken atılan idrar miktarını ölçmek için doktorlar tarafından üroflovmetri testi yapılır. Ayrıca idrara çıkma hızınızı da ölçer. Sınav üroflow testi olarak bilinir. Belirli idrar sorunlarının temel nedenlerini belirlemede doktorunuza yardımcı olabilir.

Üroflowmetri neden önemlidir?

Test sonuçları doktorunuzun mesanenizin ve sfinkterinizin ne kadar iyi çalıştığını belirlemesine yardımcı olabilir. Test ayrıca idrarın düzenli akışındaki engelleri de tespit edebilir. Test, idrar akışınızın ortalama ve maksimum oranlarını değerlendirerek herhangi bir tıkanma veya tıkanmanın ciddiyetini değerlendirebilir. Ayrıca mesanenin zayıflaması veya prostatın büyümesi gibi diğer idrar sorunlarının teşhisine de yardımcı olabilir.

Üroflow testine nasıl hazırlanılır

İdrar örneği vermeniz istenecektir. Tuhaf veya rahatsız edici görünse de, test sırasında gerçek bir rahatsızlık hissetmemelisiniz. Doktorunuzun randevusuna dolu bir mesane getirin. Test için yeterli idrara sahip olduğunuzdan emin olmak için bol miktarda sıvı içirin.

Hamileyseniz veya hamile olduğunuzdan şüpheleniyorsanız doktorunuza bilgi veriniz. Ayrıca kullandığınız ilaçlar, şifalı bitkiler, vitaminler veya takviyeler hakkında da doktorunuza bilgi vermelisiniz. Bazı ilaçlar mesane fonksiyonunu bozabilir.

Üroflowmetri testimden önce ne yapmalıyım?

Üroflowmetri mesane dolu olduğunda en etkilidir. Muayeneden en az 2 saat önce idrar yapmayın. Test için yeterli miktarda idrarınızın olduğundan emin olmak için ekstra sıvı tüketilmelidir. En az 5 mililitre veya daha fazla idrar yapıyorsanız test sizin için en doğru sonucu verecektir.

Üroflow test süreci

Üroflowmetri, bu amaç için tasarlanmış özel bir huniye veya elektronik tuvalete işemek suretiyle gerçekleştirilir. Bir ölçüm cihazına bağlandığında geçirilen idrar miktarı, saniye cinsinden ölçülen akış hızı ve mesanenin tamamen boşalması için geçen süre hesaplanır.

Üroflowmetri nasıl yapılır?

Bir bardağa idrar yapmanızı gerektiren normal idrar testlerinden farklı olarak, idrar akışı testi huni şeklindeki bir cihaza veya belirli bir tuvalete idrar yapmanızı gerektirir. Tuvalet kağıdını tuvaletin veya cihazın üzerinde veya içinde kullanmamanız çok önemlidir.

Akışı veya hızı herhangi bir şekilde değiştirmeye çalışmadan normal şekilde idrar yapmak tercih edilir. Huniye veya tuvalete bağlanan elektronik bir üroflowmetre, idrara çıkma hızını ve miktarını ölçer. Makine açılana kadar idrar yapmaktan kaçınmalısınız.

Üroflovmetre, geçirdiğiniz idrar miktarını, saniye başına mililitre cinsinden akış hızını ve mesanenizi tamamen boşaltmak için gereken süreyi ölçer. Bu veriler bir grafiğe kaydedilecektir. Düzenli idrara çıkma sırasında idrar akışınız yavaş yavaş başlar, sonra hızlanır ve sonra tekrar yavaşlar. Üroflovmetre, normdan herhangi bir sapmayı tespit edebilir ve doktorunuza teşhis koymasında yardımcı olabilir.

İdrar yapmayı bitirdikten sonra makine sonuçlarınızı rapor edecektir. Daha sonra doktorunuz sonuçları sizinle birlikte gözden geçirecektir. Özel durumunuza bağlı olarak idrar testini art arda birden fazla gün yapmanız gerekebilir.

Üroflowmetri Neleri Kapsar?

Üroflowmetri idrar akışını izleyen bir tekniktir. Çişin ne kadar hızlı aktığını, ne kadar idrar çıktığını ve işlemin ne kadar sürede tamamlandığını takip eder. İdrar yollarının ne kadar iyi çalıştığını belirlemek için kullanılan bir tanı testidir. İdrar yapmada zorluk yaşıyorsanız veya idrar akışınız yavaşsa doktorunuz üroflovmetri önerebilir.

İdrar akışının ortalama ve maksimum hızını ölçen bu test kullanılarak idrar yolunuzda prostat büyümesi gibi bir tıkanıklık tespit edilebilir. Sistometrogram (CMG) ile birlikte kullanıldığında, zayıf mesane gibi anormalliklerin tespit edilmesine yardımcı olabilir.

Üroflowmetri Hangi Durumların Teşhis Edilmesine Yardımcı Olabilir?

Bazı tıbbi problemler düzenli idrar akışınızı bozabilir. Bu koşullar arasında şunlar yer alır:

- İyi huylu prostat hipertrofisi veya üretrayı tamamen tıkayabilen prostat bezinin büyümesi

- Mesane kanseri

- Prostat kanseri

– İdrar tıkanıklığı

– Nörojenik mesane disfonksiyonu veya omurilik tümörü veya yaralanması gibi nörolojik sistem durumunun neden olduğu mesane sorunları.

Üroflowmetri Parametreleri

Qmax olarak da bilinen tepe akış hızınız, test sonuçlarına göre doktorunuz tarafından belirlenecektir. Bir tıkanıklık veya tıkanmanın ciddiyetini belirlemek için doktorlar genellikle diğer faktörlerin yanı sıra işeme düzeniniz ve idrar miktarlarınızla birlikte en yüksek akış hızını kullanır.

Üroflowmetri raporunu anlama

İdrar akışını test ettikten sonra doktorunuz bir tedavi stratejisi geliştirmeden önce benzersiz durumunuzu ve semptomlarınızı değerlendirecektir. Ek üriner sistem testleri gerekebilir. Testinizin sonuçları hakkında doktorunuzla konuşmalısınız. Tedavinin gerekli olup olmadığını ve tedavi gerekiyorsa hangi seçeneklere sahip olduğunuzu belirlemenize yardımcı olabilirler. İdrar yapmada sorun yaşıyorsanız doktorunuza danışın. Daha ciddi bir sağlık sorununun belirtisi olabilir.

İdrar akışındaki azalma, zayıf mesane kaslarına veya üretral tıkanmaya işaret edebilir. İdrar akışındaki artış, idrar akışını kontrol etmeye yardımcı olan kasların zayıflamasına işaret edebilir. Bu potansiyel olarak idrar kaçırmanın bir göstergesi olabilir.

Üroflowmetre raporunun yorumlanması

Testin en önemli yönleri, işenen hacim (150 mL'den büyük olmalıdır), maksimum akış hızı (Qmax) ve akış eğrisidir (çan şeklinde olmalıdır). Erkeklerde 15 mL/s'nin üzerindeki Qmax normal kabul edilirken, 10 mL/s'nin altındaki Qmax anormal kabul edilir. Kadınlara normal değerler vermek daha zordur. Kadınlarda üroflovmetri, erkeklerde prostat bezinin neden olduğu gibi daha kısa bir üretra ve hiçbir direnç olmamasıyla ayırt edilir. Normal değerler 20 ila 36 mL/s'lik Qmax olarak tanımlanır.

Üroflowmetri testini hangi faktörler etkiliyor?

Hastanın işbirliği önemlidir. Akış ölçümü sırasında olağan paternin uygun bir işeme temsilini elde etmek için psikolojik sıkıntının en aza indirilmesi gerekir. Üroflowmetreler, hastanın özel olarak işemesine olanak tanıyan, ölçüm bulgularını etkileyebilecek psikosomatik olumsuz etkileri ortadan kaldıran, uzaktan monte edilen benzersiz bir sensör içerir.

Belirli değişkenler veya koşullar Üroflovmetrinin doğruluğunu bozabilir. Bu faktörler arasında, bunlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıdakiler yer alır:

 • İdrar yapmada zorluk yaşama,
 • İdrar yaparken vücut hareket eder.
 • Bazı ilaçların mesane ve sfinkter kaslarının tonusu üzerinde etkisi vardır.

Üroflowmetri testi sonrasında

Üroflowmetri Testi yapıldıktan sonra genellikle herhangi bir özel tedavi sonrası bakıma ihtiyaç duyulmaz. Ancak duruma göre hekim, Üroflowmetri testi sonuçlarını takiben hastaya ekstra veya başka yönlendirmeler yapabilir.

Üroflowmetri Testi riskli midir?

Üroflowmetri herhangi bir kesi gerektirmeyen, invaziv olmayan bir tedavi olduğundan güvenlidir ve hastalar için olumsuz bir etkisi yoktur.

Üroflovmetri nasıl çalışır?

Üroflowmetri testi hastanın bir toplama kavanozunun üstüne yerleştirilmiş bir huniye veya tuvalete idrarını yapmasıyla yapılır. Üroflowmetre sensörü daha sonra İdrar Akışının akış hızını (ml/sn.) ve ayrıca Kavanozda çevrimiçi olarak toplanan idrar miktarını ölçer. Boşaltmak (idrar çıkarmak) için gereken süre de not edilir. Bu veriler daha sonra hesaplanan Uroflow parametreleriyle birlikte bir grafik üzerinde çizilir. Türetilmiş Üroflow parametreleriyle birleştirilmiş akış modelinin (grafik) formu, alt idrar yolunun çalışmasını yorumlayıp değerlendirmede ve normal idrar çıkışının engellenip engellenmediğini belirlemede hekime yardımcı olur.

Üroflowmetri testi fiyatı

The üroflovmetri normal aralığı ve ücretler, ait olduğunuz ülkeye ve ziyaret ettiğiniz hastanenin türüne bağlıdır. Bazı ülkelerde uygun fiyatlarla test yapılabilirken, bazı ülkelerde ise fazla ücret alınabilmektedir. Bunun nedeni yeterli tıbbi altyapıya sahip olmamaları ve gerekli ekipmanı ithal edebilmeleri, bu da ücretleri artırabilmektedir. Ayrıca ziyaret ettiğiniz hastaneye de bağlıdır. Devlet veya devlet hastaneleri genellikle bu hizmetleri özel hastane ve kliniklere kıyasla daha uygun ücretlerle sunmaktadır. Ücretler hakkında daha fazla bilgi edinmek için bölgenizdeki hastanelere ve kliniklere danışmanız tavsiye edilir. Hastanenin gerçek bir hastane olması gerektiği gerçeğini göz önünde bulundurun!

Manuel üroflowmetri

Manuel üroflowmetri gibi çeşitli özelliklerle birlikte gelir:

 • Laboratuvarda veya hareket halindeyken hızlı ve günlük kullanım için bilgisayar/dizüstü bilgisayar Wi-Fi tabanlı kablosuz üroflow ölçer
 • Dahili WI-FI cihazı nedeniyle internet bağlantısı gerekmez
 • İşeme sandalyesi ile birlikte gelir ve ayakta veya oturma pozisyonunda kullanılabilen ayarlanabilir bir stand ile kompakt boyuttadır
 • Yüksek Doğruluk ve Hassasiyete Sahip Ağırlık Dönüştürücü
 • Gerçek zamanlı renkli ekran
 • Akış ve hacim ölçeklerinin her ikisi de programlanabilir
 • Sistem, üroflow verilerinin güvenli bir şekilde saklanması için bir hasta veri tabanına ek olarak hasta verilerini, bulguları ve grafikleri içeren tam renkli raporların yazdırılmasına da olanak tanır.
 • Raporun PDF versiyonu indirilebilir
 • Otomatik/Manuel Çalıştırma – Otomatik Başlatma ve Otomatik Durdurma işlevleri dahildir
 • Emin olmadığınız durumlar için Manuel Mod
 • Manuel: Ön akış süresi 90, 180 veya 300 saniyeye ayarlanabilir
 • Siroky Nomogramı isteğe bağlı bir özelliktir (Ar-Ge kapsamında)

Kendi kendine çalışan üroflowmetre

Kendi kendine çalışan üroflowmetre HIS (hastane bilgi sistemi) entegrasyonları ile çalışarak muayene sürecini çok daha sorunsuz ve doğru hale getirir.

Patent korumalı teknoloji ve benzersiz bir iş stratejisiyle desteklenen, çığır açıcı bir ürün sunar ve şunları sağlar: 

 • Operatöre ihtiyaç duymadan fonksiyon 
 • Kendi kendine temizlenir 
 • Nesnelerin İnterneti teknolojisini kullanın

Otomatik üroflowmetri

Otomatik üroflowmetri bir bilgisayar tarafından kontrol edilen, dijital olarak kontrol edilen, son derece hassas, piezo dirençli, ağırlık bazlı bir akış dönüştürücü cihazıdır.

Üroflovmetri olarak bilinen, bazen idrar akış ölçümü olarak da bilinen bir teknik, işemenin boşalma aşaması sırasında mesanenin ve çıkışının aktivitesini ölçmek için kullanılan bir yöntemdir. İşeme süreci mesane boynu açıklığının detrüsör fonksiyonundan ve üretral kanalın iletkenliğinden oluşur. Anormalliğin türünü belirlemek ve daha invaziv operasyonlara ihtiyaç duyacak kişileri taramak için kullanılabilir. Sonuç olarak, daha genç yaş grupları yeterince tedavi edilmiyor ve daha büyük yaş grupları aşırı invazif tedavi prosedürlerine maruz kalmıyor.

Miktürasyon süreci başladığında, idrar hacmini, akış hızını ve süresini, diğer parametrelerin yanı sıra diğer bilgileri hesaplayan ve saklayan mikroişlemci tabanlı cihaz tarafından otomatik olarak bir hacim değişikliği algılanır. Miktürasyon prosedürünün sonunda, mikroişlemci bazlı cihaz, diğerlerinin yanı sıra işeme hacmi, işeme süresi, akış süresi, maksimum akış hızı, ortalama akış hızı ve maksimum akışa kadar geçen süre gibi idrar akışıyla ilgili özellikleri hesaplamak üzere programlanır. şeyler. Aynı zamanda, grafikte akış hızına karşı zaman olarak gösterilen, miksiyon prosesi için grafiksel bir akış eğrisi verir. İşeme sürecinin sonunda grafiksel bir akış eğrisinin yanı sıra idrar akış parametrelerine ilişkin istatistiklerin yanı sıra hastaya ait bilgileri içeren bir çıktı üretir. Çıktı otomatik olarak önceden ayarlanmış bir gecikmeyle oluşturulur.

Üroflowmetri yorumu

Üroflowmetreler piyasada çok çeşitli formlarda mevcuttur. Bir akış ölçümünden bir tepe veya maksimum akış hızı (Qmax), ortalama akış hızı ve işenen hacmin elde edilmesinin yanı sıra eğri/örüntüden kaçınılması yaygın bir uygulamadır. Bu bilgi, hastayı mesane çıkış obstrüksiyonu (BOO) açısından değerlendirmek ve mesane çıkış obstrüksiyonu olan BPH şüphesi olan erkek hastada obstrüksiyonun ciddiyetine ilişkin bir fikir sağlamak için kullanılır. Maksimum akış hızı (Qmax) 20 mL/s'den büyükse BOO olasılığı düşüktür. Hızlar 15 mL/s ile 20 mL/s arasında olduğunda BOO riski düşüktür, ancak önemli klinik endişeleri olan hastaların daha fazla araştırılması gerekebilir. 10 mL/s ile 15 mL/s arasındaki hızlar belirsizdir; 10 mL/s'nin altındaki hızlar ise sıklıkla diğer şeylerin yanı sıra BOO, üretral darlık veya detrüsör fonksiyon bozukluğunun sonucudur. İşlenen hacmin 100 mililitreden az olduğu durumlarda, anormal derecede düşük oranlara dikkatli davranılması önerilir.

Üroflowmetri makinesi

Üroflowmetri makinesi idrar yolunun ne kadar iyi çalıştığını belirlemeye yardımcı olur. İşeme sorunlarınız varsa veya idrar akışınız yavaşsa doktorunuz bir alet kullanarak üroflovmetri yapabilir. üroflowmetri makinesi. Bu makine kullanılarak testler yapılır. Bu test, idrar akışının ortalama ve en yüksek oranlarını izleyerek idrar yolunuzdaki prostat büyümesi gibi bir tıkanıklığı tespit edebilir.

Üroflowmetri test sonuçlarının yorumlanması

Boşluk hacmi (150 mL'den büyük olmalıdır), maksimum akış hızı (Qmax) ve akış eğrisi, testin dikkate alınması gereken en önemli yönleridir (çan şeklinde olmalıdır). Erkeklerde 15 mL/s'nin üzerindeki Qmax normal kabul edilirken, 10 mL/s'nin altındaki Qmax anormal kabul edilir. Kadınlara normal değerler yüklemek, erkeklere normal değerler yüklemekten daha zordur. Kadınlarda üroflowmetri, üretranın daha küçük boyutu ve erkeklerde prostat bezinin neden olduğu gibi herhangi bir direncin bulunmaması ile karakterize edilir. 

Üroflowmetri testi ne için yapılır?

İdrar yollarının ne kadar iyi çalıştığını belirlemek için kullanılan bir tanı testidir. İdrar yapmada zorluk yaşıyorsanız veya idrar akışınız yavaşsa doktorunuz üroflovmetri önerebilir. İdrar akışının ortalama ve maksimum hızını ölçen bu test kullanılarak idrar yolunuzda prostat büyümesi gibi bir tıkanıklık tespit edilebilir.

Üroflowmetri raporumu nasıl kontrol edebilirim?

Sonuçlar doktorunuz tarafından tepe akış hızınızı veya Qmax'ınızı belirlemek için kullanılacaktır. İşeme düzeniniz ve idrar hacminizle birlikte en yüksek akış hızı, genellikle doktorlar tarafından herhangi bir tıkanıklık veya engelin ciddiyetini belirlemek için kullanılır. İdrar akışındaki azalma mesane kaslarınızın zayıf olduğunu veya üretrada tıkanıklık olduğunu gösterebilir. Artan idrar akışı, idrar akışını kontrol etmeye yardımcı olan kasların zayıflamasına işaret edebilir. 

İdrar akış testinin ardından doktorunuz bir tedavi stratejisi geliştirmeden önce benzersiz durumunuzu ve semptomlarınızı değerlendirecektir. Üriner sisteminiz üzerinde daha fazla test yapılması gerekebilir. Doktorunuz tedavinin gerekli olup olmadığına karar vermenizde ve tedavi gerekliyse tedavi alternatiflerinizi belirlemenizde size yardımcı olabilir. İdrar yapmada zorluk çekiyorsanız doktorunuza danışın. Daha ciddi bir sağlık sorununun belirtisi olabilir.

Erkeklerde normal idrar akış hızı nedir?

Sonuçlar yaşınızın ve cinsiyetinizin ortalamasına dayanmaktadır. Erkeklerde idrar akışı tipik olarak saniyede 10 mL ila 21 mL arasında değişir.

Normal işeme hacmi nedir?

İşeilen toplam hacim çeşitli koşullara bağlıdır, ancak sağlıklı bir yetişkinde 1,500 ila 2,000 ml arasında olmalıdır. İnkontinans atağı geçirmekten korktukları için sıvı alımını kısıtlayan hastalarda idrar çıkışı düşük olacaktır ve bu durum semptomları kötüleştirebilir çünkü konsantre idrar hem aciliyeti hem de hastanın idrar yolu enfeksiyonuna yakalanma riskini artırabilir.

Sıvı eksikliğinden kaynaklanmayan düşük idrar çıkışı araştırılmalıdır.

Üroflowmetri testi fiyatı 

Ülkenize ve ziyaret ettiğiniz hastanenin türüne göre, üroflowmetri testinin normal aralığı ve maliyetleri değişecektir. Testin maliyeti bazı ülkelerde daha düşük olsa da bazı ülkelerde daha pahalı olabilir. Tıbbi altyapı eksikliği nedeniyle gerekli ekipmanı ithal etmek zorunda kalabiliyorlar ve bu da hizmetlerinin fiyatını artırabiliyor. Gittiğiniz hastanenin de rolü var. Özel olarak işletilen hastaneler ve kliniklerle karşılaştırıldığında, devlet veya devlet hastaneleri bu hizmetleri genellikle daha düşük maliyetle sunmaktadır. Maliyetler hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız yerel hastaneleriniz ve kliniklerinizle konuşmalısınız.

Karmaşık Üroflowmetri nedir? Nedir normal üroflowmetri?

Üroflowmetri, belirli bir sürede (mililitre) (saniye cinsinden) vücuttan geçen idrar miktarının ölçülmesidir. Boşluk hacmi (150 mL'den büyük olmalıdır), maksimum akış hızı (Qmax) ve akış eğrisi, testin dikkate alınması gereken en önemli yönleridir. Erkeklerde 15 mL/s'nin üzerindeki Qmax normal kabul edilirken, 10 mL/s'nin altındaki Qmax anormal kabul edilir. Kadınlara normal değerler atamak, erkeklere normal değerler atamaktan daha zordur. Kadınlarda üroflowmetri, üretranın daha küçük boyutu ve erkeklerde prostat bezinin neden olduğu gibi herhangi bir direncin bulunmaması ile karakterize edilir. Qmax, normal değerler için 20 ila 36 mL/s arasındaki maksimum akış hızı olarak tanımlanır.

Üroflowmetri nasıl yapılır?

Bir bardağa idrar yapmanızı gerektiren normal idrar testlerinden farklı olarak, idrar akışı testi huni şeklindeki bir cihaza veya belirli bir tuvalete idrar yapmanızı gerektirir. Tuvalet kağıdını tuvaletin yakınında veya içinde veya herhangi bir elektronik ekipmanı kullanmamanızı önemle tavsiye ederiz. İdrarın hızını veya akışını değiştirmeye çalışmadan normalde yaptığınız gibi idrar yapmak idealdir. Huniye veya tuvalete bağlanan elektronik bir üroflowmetre, üretilen idrara çıkma oranını ve miktarını ölçer. Makine açılıncaya kadar idrar yapmanıza izin verilmez.

Üroflovmetre, geçirdiğiniz idrar miktarını ve saniyede mililitre cinsinden akış hızını ölçmenin yanı sıra, mesanenizin kendisini tamamen boşaltması için gereken süreyi de ölçer. Bu bilgiler program tarafından bir çizelgeye kaydedilecektir. Düzenli idrara çıkma sırasında ilk idrar akışı yavaş yavaş başlar, sonra hızlanır ve sonunda tekrar sakinleşir. Doktorunuzun teşhis koymasına yardımcı olacak normdan sapmaları kaydetmek mümkündür.

İdrarınızı bitirdikten sonra sonuçlarınızı makineden alacaksınız. Bunu takiben doktorunuz bulguları sizinle birlikte gözden geçirecektir. Özel durumunuza bağlı olarak, idrar testini art arda birkaç gün boyunca yapmanız gerekebilir.

Kadınlar için üroflovmetri testi

Kadınlar için bu test, idrar akış hızını, toplam hacmi ve mesanenin tamamen boşalması için geçen süreyi kaydeden bir tablo sağlar. Eğitimli bir profesyonel tarafından gerçekleştirilir. Doğru kullanıldığında tablo, idrar akış hızını değiştiren tıbbi bozuklukların teşhisine yardımcı olabilir. Test edilen duruma bağlı olarak kadınlarda bir dizi farklı test yapılabilir.

Üroflowmetri test raporu

Özellikle BPH nedeniyle üretra tıkanıklığının yaygın olduğu erkeklerde daha faydalı bir testtir. Mesane kasılmasının gücü ve mesane çıkışının direnci idrar akış hızının birincil belirleyicileridir. Normal, engelsiz bir akış eğrisi çan eğrisine benzer. Engellenen işeme akış eğrileri plato şeklindedir. Genç erkeklerde 15-20 ml/saniyenin üzerindeki tepe akış hızları (Qmax) normal kabul edilirken, 10 ml/saniyenin altındaki hızlar anormal kabul edilir. Bu rakamlar her 1 yılda bir yaklaşık 2-5 ml/saniye azalır ve 5.5 yaşında maksimum akış hızı 80 ml/saniye olur. Kadınlarda maksimum akış hızı 30 ml/saniyeyi aşabilir ve aynı şekilde çan şeklinde kavislidir. eğri. Erkeklerin aksine kadınların akış hızları yaştan etkilenmez. Boşaltılan hacim 150 ml'den az olduğunda akış hızı hatalıdır.

Üroflowmetri yorumu

Üroflowmetri parametreleri aşağıdakileri içerir:

 • Akış hızı, üretra yoluyla birim zamanda dışarı atılan sıvının hacmi (mL/sn) olarak tanımlanır.
 • Üretra yoluyla dışarı atılan toplam hacim, işeme hacmi olarak adlandırılır.
 • Maksimum akış hızı (Qmax), artefakt düzeltmesinden sonra gözlemlenen en yüksek akış hızıdır.
 • İdrarın genel süresi işeme süresi olarak adlandırılır (yani kesintiler dahil). İşeme işlemi kesintisiz olarak gerçekleştirilirse işeme süresi akış süresine eşit olur.
 • Akış süresi, tespit edilebilir akışın meydana geldiği zaman miktarıdır.
 • Akışın başlaması ile en büyük akışın oluşması arasında geçen süre, maksimum akışa kadar geçen süre olarak adlandırılır.

Yukarıda belirtilen faktörlere dayanarak üroflovmetri yorumlama yapılır.

Üroflowmetri test videosu

Süreci daha iyi anlamak için son sayıdaki üroflowmetri test videolarını çevrimiçi olarak görüntüleyebilirsiniz. Eğer Urflowmetri yaptırmak istiyorsanız öncesinde videoları da izleyebilirsiniz. Son işlemlere geçmeden önce bilmek ve bilgi sahibi olmak iyidir.

Üroflowmetri BPH

Üroflowmetri, idrara çıkma sırasında idrar akış hızını belirleyen bir testtir. Tipik olarak sonuçlar saniye başına mililitre (mL/sn) cinsinden ifade edilir. Bu test bazen iyi huylu prostat hiperplazisinin (BPH) idrar akışı üzerindeki etkisini değerlendirmek veya tedavinin etkinliğini izlemek için kullanılır. Bu test, doktorunuz tarafından ve BPH tedavisi ile ilgili araştırmalarda “tepe idrar akış hızı” olarak adlandırılabilir. Birçok BPH tedavisi erkeklerin en yüksek idrar akış hızını artırabilir.

Üroflowmetride işenen hacim nedir?

Üroflowmetri, belirli bir sürede (mililitre) (saniye cinsinden) vücuttan geçen idrar miktarının ölçülmesidir. Boşluk hacmi (150 mL'den büyük olmalıdır), maksimum akış hızı (Qmax) ve akış eğrisi, testin dikkate alınması gereken en önemli yönleridir (çan şeklinde olmalıdır).

Üroflowmetri nasıl yapılır?

Üroflowmetri vücuttan atılan idrar miktarını, atılma hızını ve idrarın atılması için geçen süreyi ölçen bir testtir.

Üroflowmetri neden önemlidir?

İdrara çıkmada yavaşlık, idrar akışında zayıflık veya idrar yapmada zorluk yaşıyorsanız doktorunuz idrar akışı testi yaptırmanızı isteyebilir. Belki sfinkter kasınız da bu yöntemle test edilir. Sfinkter kası, mesane açıklığının yanlışlıkla açılmasını önlemek için mesane açıklığının etrafında sıkılaşan dairesel bir kastır. İdrar kaçağının önlenmesine yardımcı olur.

Testin sonuçları, mesanenizin ve sfinkterinizin ne kadar iyi çalıştığını belirlemede doktorunuza yardımcı olabilir. Test ayrıca normal idrar akışında herhangi bir engel olup olmadığını belirlemek için de kullanılabilir. İdrar akışınızın ortalama ve maksimum hızlarını değerlendirerek idrar akışınızdaki tıkanmanın veya tıkanmanın derecesini değerlendirmek mümkündür. Ayrıca mesanenin zayıflaması veya prostatın büyümesi gibi diğer idrar sorunlarının tespit edilmesine de yardımcı olabilir.

Doğru idrar akışı nedir?

Salgılanan iyonlar kalan süzüntüyle karışarak idrar oluşturur. İdrar nefron tübülünden çıkar ve toplama kanalına girer. Böbrekten böbrek pelvisi, sonra üreter ve son olarak kişinin mesanesi yoluyla çıkar.

Yaş ilerledikçe idrar akışı azalır mı?

Yaşlandıkça üreterler fazla değişmez ancak mesane ve üretra değişir. Mesanenin içerebileceği maksimum idrar hacmi azalır. İdrar yapma ihtiyacının ilk tespitinden sonra işemeyi erteleme yeteneği de bozulur. İdrarın mesaneden üretraya geçişi yavaşlar.

Bir kişinin yaşamı boyunca, idrar yapma ihtiyacı olmadığında veya idrar yapmak için uygun bir zaman olmadığında, mesane duvarı kaslarında ara sıra kasılmalar meydana gelir. Gençlerde bu kasılmaların çoğunluğu omurilik ve beyin kontrolleri tarafından önlenir, ancak engellenemeyen sporadik kasılmaların sayısı yaşla birlikte artar ve bu da idrar kaçırma ataklarına neden olur. İdrar yaptıktan sonra mesanede kalan idrar miktarı (kalıntı idrar) artar. Sonuç olarak, insanların daha sık idrara çıkmaları gerekebilir ve idrar yolu enfeksiyonlarına yakalanma olasılıkları daha yüksektir.

Üroflowmetri testi ne için yapılır?

Alt üriner sistem semptomları olan erkeklerin değerlendirilmesinde üroflovmetri çeşitli şekillerde kullanılmaktadır (AÜSS). AÜSS'li erkeklerin ilk değerlendirmesinde üroflovmetrinin kullanımına ilişkin uygulama kılavuzları arasında anlaşmazlıklar vardır. 10 ml/sn'lik Qmax kesme değeri, mesane çıkışının tıkalı olduğunu gösterir.

Erkeklerde normal idrar akış hızı nedir?

Normal değerler yaşa ve cinsiyete göre farklılık gösterir. Erkeklerde yaş ilerledikçe idrar akışı azalır. 

 • 4 ila 7 yaş arası — Hem erkek hem de kadınların ortalama akış hızı 10 mL/sn'dir.
 • 8 ila 13 yaşları arasındaki erkeklerin ortalama akış hızı 12 mL/sn'dir. Dişilerin ortalama akış hızı 15 mL/sn'dir.
 • 14 ila 45 yaşları arasındaki erkeklerin ortalama akış hızı 21 mL/sn idi. Dişilerin ortalama akış hızı 18 mL/sn'dir.
 • 46 ila 65 yaşları arasındaki erkeklerin ortalama akış hızı 12 mL/sn'dir. Dişilerin ortalama akış hızı 18 mL/sn'dir.
 • 66 ila 80 yaşları arasındaki erkeklerin ortalama akış hızı 9 mL/sn'dir. Dişilerin ortalama akış hızı 18 mL/sn'dir.

Üroflowmetri testimden önce ne yapmalıyım?

Sağlık uzmanınız işlemi anlatacak ve siz de soru sorma fırsatına sahip olacaksınız. Genel olarak oruç tutmak (yemek yememek veya içmemek) gibi herhangi bir ön hazırlığa gerek yoktur. Mesanenizin dolu olduğundan emin olmak için testten birkaç saat önce 4 bardak su tüketmeniz istenebilir. Testten önce mesanenizi boşaltmayın. Hamileyseniz veya hamile olduğunuzdan şüpheleniyorsanız sağlık uzmanınıza bilgi verin. Aldığınız tüm ilaçların (reçeteli ve reçetesiz), şifalı otların, vitaminlerin ve takviyelerin bir listesini yapın ve bunu sağlık uzmanınıza verin. Sağlık doktorunuz tıbbi durumunuza göre daha fazla özel hazırlık talep edebilir.

Üroflowmetri raporumu nasıl kontrol edebilirim?

Sonuçlar semptomlarınız ve fizik muayenenizle karşılaştırılır. Bir kişide tedavi gerektiren bir bulgu, bir başkasında tedavi gerektirmeyebilir. İdrar akışı genellikle bir dizi dairesel kas tarafından kontrol edilir. Bu kaslardan herhangi biri zayıflarsa veya işlevini kaybederse idrar akışında artış veya idrar kaçırma yaşayabilirsiniz.

Mesane çıkışı tıkalıysa veya mesane kası zayıfsa idrar akışı azalabilir. İdrar yaptıktan sonra mesanenizde kalan idrar hacmini değerlendirmek için ultrason kullanılabilir. Olağandışı sonuçlar, sağlayıcınız tarafından size açıklanmalı ve tartışılmalıdır.

Üroflowmetri nasıl yapılır?

İdrar çıkışınızı ölçmek için ölçüm cihazı içeren bir makine ile donatılmış bir pisuar veya tuvalet kullanacaksınız. Makinenin başlatılmasının ardından idrar yapmaya başlamanız talimatı verilecektir. İşiniz bittiğinde makine doktorunuza verebileceğiniz bir rapor oluşturacaktır.

Zayıf idrar akışı nedir?

Her yaştan erkek ve kadın, sürekli bir idrar akışını başlatma veya sürdürmede zorluk yaşayabilir. BPH erkeklerde bu sorunun en yaygın nedenidir. İdrar akışında bir sorun olduğunda bu genellikle mesanenin yeterince boşalmadığı anlamına gelir. Bu BPH'de olur çünkü genişleyen prostat idrarı penisten boşaltan tüp olan üretrayı bloke eder.

Zayıf mesane kasları, idrarı boşaltmak için yeterince kasılmadıkları için mesanenin doğru şekilde boşalmamasına neden olabilir. Parkinson veya Multipl Skleroz (MS) gibi sinir sistemi hastalıkları olan hastalar da idrar yapmayı etkileyen mesane sorunları açısından risk altında olabilir.

Mesane prolapsusu olarak bilinen bir bozukluk veya sistosel, kadınlarda idrar akışı sorunlarına neden olabilir. Bu hastalıkta mesane batabilir ve pelvik taban kasları ve dokusundan vajinaya doğru şişebilir. Ağrılı idrara çıkma, bulanık idrar veya idrarınızda kan gibi belirtiler yaşıyorsanız tıbbi yardım almanız çok önemlidir.

Hangi gıdalar idrar akışını artırır?

Muz ve diğer yüksek lifli gıdalar, idrar akışındaki zorlanmayı azaltırken düzenli bağırsak hareketlerini teşvik etme yetenekleri sayesinde, mükemmel idrar yolu sağlığının korunmasında ve idrar yolu enfeksiyonlarının (İYE) önlenmesinde faydalı olabilir.

Kızılcık, yaban mersini, ahududu ve diğer meyveler idrar yolu sağlığını iyileştirir ve enfeksiyonlara karşı koruma sağlar çünkü bakterilere karşı savaşa yardımcı olan ve bakterilerin idrar yolu duvarına yapışmasını önleyen hayati bir kimyasal içerirler.

Smoothie içmek, önemli miktarda meyveyi beslenmenize dahil etmenin harika bir yoludur. Mevsimi ne olursa olsun, taze veya dondurulmuş meyveler diğer meyvelere göre nefis bir alternatiftir.

İdrar akışı neden yavaş?

Yaşlı erkeklerde idrar kaçırmanın en yaygın nedeni prostat büyümesidir. Yaşlı erkeklerin neredeyse tamamı top sürme, zayıf idrar akışı ve bir noktada idrara çıkma konusunda zorluk yaşar. Prostat veya idrar yolu enfeksiyonu, erektil disfonksiyonun bir başka yaygın nedenidir.

İyi idrar akış hızı nedir?

Test sonuçlarınız anında doktorumuza ulaşacaktır. Sonuçlar yaşınızın ve cinsiyetinizin ortalamasına dayanmaktadır. İdrar akışı tipik olarak saniyede 10 mL ila 21 ml arasında değişir. Kadınlardaki oranlar saniyede 15 ila 18 ml'ye yakındır.

Hızlı veya yüksek akış hızı, üretranın etrafındaki kasların zayıf olduğunu veya idrar kaçırmayı gösterebilir.

Sonuç

Üroflowmetri, özellikle PVR ile eşleştirildiğinde sık görülen alt üriner sistem fonksiyon bozukluklarının tanısına yardımcı olabilecek kritik bir incelemedir. Aynı zamanda diğer teşhis prosedürlerine değerli bir yardımcıdır. Bu testle hastanın tedaviye yanıtı tahmin edilebildiği gibi, daha invaziv inceleme gerektiren hastalar konusunda üroloğu da uyarabilir.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Anahtar üzerinde

İlgili Mesajlar

Rehberimizle üroflovmetrinin gizemlerini açığa çıkarın! Önemi, test sırasında neler beklenmesi gerektiği ve sonuçların nasıl yorumlanacağı hakkında bilgi edinin. Bu basit, hasta dostu genel bakışla ürolojik sağlık yolculuğunuzda kendinizi güçlendirin. İdrar sağlığınız önemlidir; optimum sağlığa giden yolu keşfetmek için okumaya devam edin!

Sağlıklı Yaşama Doğru Akış: Bir Hastanın Üroflowmetrisine İlişkin Basit Kılavuzu - Ne Beklemeli ve Nasıl Hazırlanmalı?

Rehberimizle üroflovmetrinin gizemlerini açığa çıkarın! Önemi, test sırasında neler beklenmesi gerektiği ve sonuçların nasıl yorumlanacağı hakkında bilgi edinin. Bu basit, hasta dostu genel bakışla ürolojik sağlık yolculuğunuzda kendinizi güçlendirin. İdrar sağlığınız önemlidir; optimum sağlığa giden yolu keşfetmek için okumaya devam edin!

Bizimle iletişime geçin ve biz
sana döneceğim!